Upozornenie!
Stránka je momentálne v príprave. V prípade záujmu, nás prosím kontaktujte na kontaktoch uvedených nižšie. Ďakujeme za pochopenie.
This web site is under reconstruction!

3 Q service, spol. s r.o. - Kontaktné údaje

Obchod:
Mgr. Marian LOŠONSKÝ Tel.:
E-mail:
+421 41 5626314
sales@trikve.sk
- vnútorný a zahraničný obchod, nákup a predaj tovaru
 
Ing.Peter HORŇÁČEK Tel.:
GSM:
E-mail:
+421 41 5626291
+421 910109827
p.hornacek@trikve.sk
- vnútorný a zahraničný obchod, nákup a predaj tovaru,technická podpora, verejné obstarávanie
 
Pavol MARTINEC Tel.:
E-mail:
+421 41 5626291
martinec@trikve.sk
- vnútorný obchod, nákup a predaj tovaru, predaj tovaru koncovým odberateľom, E-shop, reklamácie
Logistika:
Alena ŠVECOVÁ,
Monika VRÁBLOVÁ
Tel.:
E-mail:
+421 41 5626291
sklad@trikve.sk
- skladové hospodárstvo, príjem a expedícia tovaru
Účtovníctvo
Marcela KOLENČÍKOVÁ Tel.:
E-mail:
+421 41 5620012
m.kolencikova@trikve.sk
- ekonomika, účtovníctvo
Konateľ, Ekonom. riaditeľ
Gabriela RAUTNEROVÁ Tel.:
GSM:
E-mail:
+421 41 5620012
+421 948 020586
rautnerova@trikve.sk
- organizačné záležitosti, ekonomika, fakturácia, odpadové hospodárstvo, ochrana os. údajov
Konateľ
Ing. Miroslav POBUDA Tel.:
GSM:
E-mail:
+421 41 5626291
+421 948 020583
pobuda@trikve.sk
- organizačné záležitosti, obchod
Adresa spoločnosti:
Hollého 59
01008
Žilina - Slovensko
Tel.:
Fax:
Email:
+421 41 5626291
+421 41 5626315
trikve@trikve.sk
Obchodný register:
Firma je zapísaná v
OR OS Žilina, vložka č.123/L
IČO:
IČ DPH:
00615366
SK2020443073
Ostatné údaje:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
VÚB banka
SK44 0200 0000 0000 28705432  SUBASKBX
Nájdete nás:
Supernavigátor
Google
GPS: N 49° 13’ 41,06"
E 18° 43’ 59,5"
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
Fax:
Email:
+421 41 7632130
+421 41 7632139
za@soi.sk